امروز : شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳

کمیسیون بازرسی

با هدف هر چه تخصصی کردن فرآیند بازرسی واحد های غیر مجاز و فاقد پروانه شهر تشکیل گردید.اعضاء این کمیسیون موظف گردیدند مکانیسم هایی را تدوین نمایند.که امر بازرسی را در کل شهر تسهیل نموده و پروسه یافتن یک واحد بدون مجوز یا متخلف در حداقل زمان ممکن میسر گردد.آغاز به کار یک واحد غیر مجاز و قانون گریز در کوچه پس کوچه های شهر گلپایگان امروز یکی از بزرگترین معضلات صنف آی تی می باشد چرا که اغلب متصدیان جوان بدون طی مرحله کسب تجربه و بدون داشتن هر گونه اطلاعات آکادمیک و طی دوره های آموزشی محاسبه و بر آورد هزینه های بالا سریع اقدام به خرید ،توزیع و فروش کالا خدمات آی تی می نمایند و نظر به نداشتن اشراف کامل به هزینه های واقعی این فروش غیر کارشناسانه منجر به بروز پدیده های زیر فروشی و گرانفروشی می نمایند،که پدیده زیر فروشی منجر به از بین رفتن کل صنف و پدیده گرانفروشی موجب از بین بردن سرمایه مصرف کننده می شود.بنابر این با این قطعات آشکار می گردد که انجام بازرسی در هر صنفی چرا دارای بالاترین اولویت و اهمیت همکاری می باشد.انجام بازرسی با عناوین بازرسی ثابت و بازرسان افتخاری اتحادیه شکل می گیرد مسیر های بازرس ثابت ابتدا از سوی نقشه شهر توسط کمیسیون بازرسی اولویت بندی شده و سپس توسط یک زمانبندی دقیق با انجام بازرسی مداوم محله به محله و خیابان به خیابان کل سطح شهر بر روی نقشه ها هاشور زده می شود.