امروز : جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

کمیسیون حل اختلاف

هدف: این کمیسیون یکی از کمیسیون های اصلی اتحادیه بوده و وظیفه آن رسیدگی به شکایات واصله می باشد.این شکایات می توانند به صورت مستقل به اتحادیه وارد شده و یا از سایر مراجع نظیر بازرسی اصناف ،رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان بازرگانی، دادگستری و … به اتحادیه ارجاع داده شده باشد.

نحوه عملکرد: نحوه عملکرد این کمیسیون به این صورت می باشد که پس از طرح شکایت و تشکیل پرونده توسط دبیرخانه،در صورت نیاز نسبت به کارشناسی پرونده در مواردی از قبیل قیمت گذاری ،تطابق فاکتور اقدام شده و سپس طی دعوت از طرفین دعوی در جلسه کمیسیون و استماع نظرات آنها و مشاهده مستندات موجود نسبت به صدور رای اقدام می گردد.