امروز : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

کمیسیون فنی

مصاحبه فنی با افراد متقاضی دریافت پروانه کسب ،کارشناسی و اعلام نظر فنی در خصوص درخواستهای ارسالی به اتحادیه ،سیاست گذاری در مورد نوع عملکرد رسته های مختلف و همچنین حوزه فعالیت در این رسته ها ،سیاست گذاری در مورد نوع گارانتی دستگاه های خانگی و نوت بوک.

ساختار: در این کمیسیون سعی شده که از اعضای با سابقه در امور فروش و تعمیرات کامپیوتر استفاده شود تا این کمیسیون در موارد فوق الذکر به تشریک مساعی پرداخته و بهترین راه و روشی که می توان برای این موضوعات مطرح و عملکرد بیابند و در صورت تائید در هیأت مدیره اتحادیه آن را عملی کنند.

هدف: ارتقاء فنی اعضای اتحادیه و همچنین حفظ شان و منزلت فنی اعضا و ارزیابی اعضای جدید می باشد .هدف دیگر خارج کردن اعضای صنف از هرج و مرج داخلی ناشی از تداخل رسته ها همچنین تشریح و مجاب کردن اعضای محترم در زمینه حوزه فعالیت ایشان در رسته مورد در خواست می باشد.

نحوه عملکرد: یکی از وظایف مهم این کمیسیون مصاحبه فنی با افراد متقاضی دریافت پروانه کسب می باشد که گرفتن جواز آنها منوط به گذراندن آزمون فنی این کمیسیون می باشد و در صورت قبولی ادامه مراحل جواز کسب آغاز می شود فرد متقاضی پس از تشکیل پرونده و آوردن مدارک مورد نظر به کمیسیون فنی معرفی می شود و کمیسیون محترم با توجه با انتخاب رسته مورد نظر متقاضی، آزمون مربوط به آن رسته را از شخص انجام میدهد.کمیسیون فنی نقش کارشناسی در مورد نامه های ارسالی به این اتحادیه و همچنین کارشناسی قیمت لیست های ارسالی شکایات را بر عهده دارد.از دیگر وظایف مهم این کمیسیون ، سیاست گزاری در مورد گارانتی نوت بوک و پی سی می باشد.این کمیسیون نقش مصاحبه و تصمیم گیری در مورد افرادی می باشد که متقاضی تمدید پروانه کسب یا تغییر رسته مجوز خود را نیز ایفا می کند.